Управління юстиції у Львівській області повідомляє

Зміни, які чекають на платників адміністративного збору в 2019 році

 

***

 

З 1 січня 2019 року підвищено відповідальність за нелегальні трудові відносини до 125190 гривень за кожного неоформленого працівника

 

________________________________________

 

Зміни, які чекають на платників адміністративного збору в 2019 році


У 2019 року діятимуть нові ставки адміністративного збору у сфері державній реєстрації нерухомості та бізнесу – наголошує очільник Львівської юстиції – Тарас Грень.

 

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року – 1921 гривня.

 

Розмір адміністративного збору та плати у сфері державної реєстрації у 2019 році, підлягає обрахуванню відповідно до статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

 • Державна реєстрація права власності – 190 грн.
 • Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) – 100 грн.
 • Державна реєстрація обтяжень – 100 грн.
 • Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальних дій – 190 грн.
 • Внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника – 80 грн.

 

Державна реєстрація права власності, проведена у менші строки:

 • 2 робочі дні – 1 920 грн;
 • 1 робочий день – 3 840грн;
 • 2 години – 9 610 грн.

 

Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведена у менші строки:

 • 2 робочі дні – 960 грн;
 • 1 робочий день – 1 920 грн;
 • 2 години – 4 800 грн.

 

Щодо отримання інформації, то:

 • Отримання інформації, витягу в паперовій формі – 50 грн.
 • Отримання інформації, витягу в електронній формі – 20 грн.
 • Отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктомнезавершеногобудівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав – 80 грн.
 • За державнуреєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу (крімгромадськихоб’єднань та благодійнихорганізацій), щомістяться в Єдиному державному реєстрі, крімвнесеннязмін до інформації про здійсненнязв’язку з юридичною особою – 580 грн (на підставідокументівподаних в електроннійформі – 430).
 • За державнуреєстраціюзмінвідомостей про прізвище, ім’я, по батьковіабомісцезнаходженняфізичної особи-підприємця – 190 грн (на підставідокументівподаних в електронійформі – 140 грн.)
 • За виправленнятехнічноїпомилки, допущеної з вини заявникащодоюридичнихосіб – 170 грн.
 • За виправленнятехнічноїпомилки, допущеної з вини заявникащодофізичнихосіб-підприємців – 60 грн.
 • За наданнявиписки для проставленняапостилю та витягу в паперовійформі – 100 грн.
 • За надання документа в паперовійформі, щоміститься в реєстраційнійсправі – 130 грн.
 • За надання документа в електроннійформі, щоміститься в реєстраційнійсправі – 100 грн.
 • За наданнявитягу в електроннійформі – 70 грн.

 

________________________________________

 

З 1 січня 2019 року підвищено відповідальність за нелегальні трудові відносини до 125190 гривень за кожного неоформленого працівника


Дрогобицьке управління повідомляє, що ГУ ДФС у Львівській області продовжує роботу щодо реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» (далі – Розпорядження).

 

За порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат – 125190 гривень. В рамках дії Розпорядження контролюючими органами проводяться перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

 

Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці.

 

Відповідно до норм трудового законодавства працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення органу фіскальної служби.

 

Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкту господарювання необхідно:

- укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України ‎від 10 грудня 1971 року № 322-VIII 2443-VIII із змінами та доповненнями). Форма трудового договору з фізичною особою затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики від 08 червня 2001 року № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» із змінами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за № 554/5745;

- оформити наказ про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 із змінами та доповненнями);

- повідомити орган ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»).

 

Після прийняття на роботу найманих працівників, роботодавці зобов'язані щомісяця подавати до фіскальних органів звітність з ЄСВ не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Якщо останній день подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Additional information